DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 

มาทำบายศรีไหว้พระกันเถอะ

Post by  adminDK1   date 2011-07-29 12:45:09
 
    วันนี้นำวิธีการทำบายศรีไหว้พระมาฝากกันค่ะ เป็นวิธีง่ายๆและประหยัด อุปกรณ์หาได้จากในบ้านไม่ต้องซื้อดอกไม้แพงๆมาไหว้ และที่สำคัญเราทำเองย่อมดีกว่าค่ะ
     
 

อุปกรณ์ 

1.      ใบตอง

2.      กระถางสำหรับใส่ หรืออาจเป็นขวดพลาสติกผ่าเอาเฉพาะส่วนล่างเพื่อรองน้ำไว้ให้ใบตองเราอยู่ได้นานๆ โดยไม่เหี่ยวค่ะ


3.      ดอกพุด

4.      ไม้จิ้มฟัน

5.      กรรไกร

6.      ที่เย็บกระดาษ


วิธีการทำ

1.      ฉีกใบตองให้มีขนาดกว้างประมาณ 6-7 เซนติเมตร แล้วพันใบต้องโดยม้วนจากด้านหนึ่งเพื่อให้มีลักษณะแหลมๆยาวๆ ดังรูปค่ะ

2.      จากนั้นนำใบตองฉีกให้มีขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร มาพันไว้ด้านหลังจากนั้นคลบกลับมาด้านหน้าแล้วเย็บด้วยที่เย็บกระดาษ ให้ได้ 3 ชั้น


3.      นำใบตองขนาดความกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อทำกรวยที่อยู่ตรงกลาง และเย็บไว้ แล้วเสียบดอกพุดตรงกลาง

4.      นำไม้จิ้มฟันมาผ่าให้มีขนาดเล็ก แล้วจิ้มเข้าไปปลายของกรวยเล็ก จากนั้นเด้ดดอกพุดให้ก้านสั้นแล้วเสียบเข้าไปที่ไม้จิ้มฟันนั้น

5.      ทำทั้งหมด 4 อัน


6.      เมื่อครบ 4 อันแล้ว นำมาประกอบใส่ฐาน โดยใส่กรวยใหญ่เข้าไปตรงกลาง


7.      นำดอกพุดที่เหลือมาประดับด้านข้าง เป็นอันเรียบร้อย


อุปกรณ์

1.      ใบตอง

2.      กระถางสำหรับใส่ หรืออาจเป็นขวดพลาสติกผ่าเอาเฉพาะส่วนล่างเพื่อรองน้ำไว้ให้ใบตองเราอยู่ได้นานๆ โดยไม่เหี่ยวต่ะ

3.      ดอกพุด

4.      ไม้จิ้มฟัน

5.      กรรไกร

6.      ที่เย็บกระดาษ

วิธีการทำ

1.      ฉีกใบตองให้มีขนาดกว้างประมาณ 6-7 เซนติเมตร แล้วพันใบต้องโดยม้วนจากด้านหนึ่งเพื่อให้มีลักษณะแหลมๆยาวๆ ดังรูปค่ะ

2.      จากนั้นนำใบตองฉีกให้มีขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร มาพันไว้ด้านหลังจากนั้นคลบกลับมาด้านหน้าแล้วเย็บด้วยที่เย็บกระดาษ ให้ได้ 3 ชั้น

3.      ทำทั้งหมด 4 อัน

4.      นำใบตองขนาดความกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อทำกรวยที่อยู่ตรงกลาง และเย็บไว้

5.      นำไม้จิ้มฟันมาผ่าให้มีขนาดเล็ก แล้วจิ้มเข้าไปปลายของกรวยเล็ก จากนั้นเด้ดดอกพุดให้ก้านสั้นแล้วเสียบเข้าไปที่ไม้จิ้มฟันนั้น

6.      เมื่อครบ 4 อันแล้ว นำมาประกอบใส่ฐาน โดยใส่กรวยใหญ่เข้าไปตรงกลาง

7.      นำดอกพุดที่เหลือมาประดับด้านข้าง เป็นอันเรียบร้อย

Comment