DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ NESDEV 2013 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม (NESDEV) 

ปี 2013

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตร
1. Microsoft Office Word 2010        วันที่ 13 ก.ค. 2556
2. Microsoft Office Excel 2010        วันที่ 14 ก.ค. 2556
3. Microsoft Office Access 2010    วันที่ 26 ก.ค. 2556 - 27 ก.ค. 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :