DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร กราฟิกดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร กราฟิกดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 27-28 มิ.ย. 2559
    


เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop CC ให้นักพัฒนาสามารถออกแบบชิ้นงานได้สวยโดนใจ และนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมืออาชีพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :