DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate 9

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CCภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate 9
อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 18-19 ส.ค. 2559    


เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสร้างสรรค์ระบบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวด เร็ว เต็มประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการพัฒนาน้อย ด้วยการใช้เฟรมเวิร์คที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาโปรแกรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :