DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์สาหรับการศึกษาด้วย Moodle

หลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์สาหรับการศึกษาด้วย Moodle

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 15-16 ก.ย. 2559


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :