DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 2 )

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 2 )

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2555

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 12 ท่าน

จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 2 )

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/dkcode/photos