DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 1 )

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 1 )
10-11 มีนาคม 2555
มีผู้เข้าร่วมอบรม 8 ท่าน
จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 1 )

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/dkcode/photos