DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555


โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :