DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2555มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หากต้องการจบการดู คลิกที่พื้นที่ว่างค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :