DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 

ภาพบรรยากาศอบรม

Training Course| ภาพบรรยากาศอบรม

ภาพบรรยากาศอบรม Infographic


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม Line Animation Workshop

วันที่ 20 ธันวาคม 2559

ณ จัมป์สเปซ ขอนแก่น


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Excel 2016

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร พัฒนาโปรแกรมอย่างมืออาชีพ ด้วย PHP(เบื้องต้น) รุ่นที่ 1

วันที่ 23 - 24 ก.พ. 2560


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม เว็บดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC + Dreamweaver CC รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศอบรม เว็บดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC + Dreamweaver CC รุ่นที่ 2

วันที่ 10-11 พ.ย. 2559


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม Line Sticker Workshop

ภาพบรรยากาศอบรม Line Sticker Workshop ฟรี ฟรี ฟรี


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Access 2016

ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 2559


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์สาหรับการศึกษาด้วย Moodle

หลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์สาหรับการศึกษาด้วย Moodle

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 15-16 ก.ย. 2559


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร SPSS สาหรับงานวิจัย (เบื้องต้น)

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 1-2 ก.ย. 2559


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการบริหารเอกสารขององค์กรด้วย MS Office (Word, Power Point & Excel ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 2013-2016)

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการบริหารเอกสารขององค์กรด้วย MS Office (Word, Power Point & Excel ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 2013-2016)

อบรม 3 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 24-25-26 ส.ค. 2559

   
    


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate 9

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CCภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate 9
อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 18-19 ส.ค. 2559    


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร กราฟิกดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร กราฟิกดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 27-28 มิ.ย. 2559
    


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรสร้างเว็บดีไซต์อย่างมืออาชีพ ด้วย Photoshop CC + Dreamweaver CC

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรสร้างเว็บดีไซต์อย่างมืออาชีพ ด้วย Photoshop CC + Dreamweaver CC

วันที่ 23-24 มิ.ย. 2559 เวลา 9:00 - 16:00 น.


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม ณ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

หลักสูตร Microsoft Office Word, Excel & Power Point  2013
1. วันที่ 27 - 30 ส.ค. 2556
2. วันที่ 1 - 4 ก.ย. 2556


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ NESDEV 2013 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม (NESDEV) 

ปี 2013

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ NESDEV 2013 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม (NESDEV)

ปี 2013

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ NESDEV 2013 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม (NESDEV) 

ปี 2013

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ NESDEV 2013 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพบรรยากาศอบรม ภายใต้โครงการ โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม (NESDEV)

ปี 2013

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2555


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Database admin ภายใต้โครงการ NESDEV ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 2 )

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 2 )
21-22 เมษายน 2555
มีผู้เข้าร่วมอบรม 3 ท่าน
จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 1 )

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตร Art & Graphic Design (รุ่นที่ 1 )
10-11 มีนาคม 2555
มีผู้เข้าร่วมอบรม 8 ท่าน
จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 2 )

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 2 )

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2555

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 12 ท่าน

จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Access 2010 (รุ่นที่ 2)

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Access 2010 (รุ่นที่ 2)
18-20 มกราคม 2555

จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีผู้เข้าร่วมอบรม 16 ท่าน


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 1 )

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 1 )
14-16 ธันวาคม 2554
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 10 ท่าน
จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[อ่านต่อ]
   

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Access 2010 (รุ่นที่ 1)

ภาพบรรยากาศอบรม หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Access 2010 (รุ่นที่ 1)
7-9 ธันวาคม 2554
จัดที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 28 ท่าน


[อ่านต่อ]